W procesie o tort weselny dla pary gejów, piekarnia z Ore. Ore. Bakery znów przegrywa

Sweet Cakes by Melissa nie jest jednak taka słodka. W zeszłym roku piekarnia z Oregonu wpadła w kłopoty z stanowym Biurem Pracy i Przemysłu za naruszenie prawa stanowego zakazującego dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w miejscach zakwaterowania publicznego.

Aaron i Melissa Klein, właściciele piekarni, odmówili upieczenia tortu weselnego dla pary tej samej płci, powołując się na swoje przekonania religijne. Po przeprowadzeniu dochodzenia Biuro stwierdziło, że ich firma naruszyła prawo.

W zeszłym tygodniu Kleinowie doznali kolejnej porażki prawnej.

Piekarnia, nie kościół

Oregon, podobnie jak wiele innych stanów, w tym Nowy Meksyk (gdzie fotograf ślubny naruszył prawo odmawiając sfotografowania ślubu osób tej samej płci), zakazuje wielu rodzajów dyskryminacji w miejscach zakwaterowania publicznego, czyli prywatnych firmach, które udostępniają swoje usługi ogółowi społeczeństwa.

W Oregonie firma nie może odmówić świadczenia usług osobie ze względu na jej „rasę, kolor skóry, religię, płeć, orientację seksualną, pochodzenie narodowe, stan cywilny lub wiek”. Prawo Oregonu przewiduje wyjątki dla podmiotów takich jak kościoły i szkoły religijne, ale nie dla indywidualnych przekonań właścicieli firm.

Prawo do odrzucenia

Przeciwnicy ustaw antydyskryminacyjnych, takich jak ta z Oregonu, argumentują, że ustawy te ograniczają wolność religijnego wyrażania opinii przez właścicieli firm, których przekonania wymagają od nich nieakceptowania osób homoseksualnych i małżeństw osób tej samej płci.

„Biblia zabrania nam głoszenia przesłań lub uczestniczenia w działaniach sprzecznych z zasadami biblijnymi, w tym w uroczystościach lub ceremoniach łączenia par tej samej płci” – powiedzieli Kleinowie w oświadczeniu. Żaden sąd jednak nigdy nie stwierdził, że prawo stanowe zakazujące dyskryminacji osób tej samej płci narusza Pierwszą Poprawkę.

W każdym z pozostałych 29 stanów, które nie zabraniają dyskryminacji osób tej samej płci w miejscach zakwaterowania publicznego, właściciel firmy mógłby zdecydować się na nieobsługiwanie osoby ze względu na jej orientację seksualną. Prawo federalne również nie zabrania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Właściciele firm muszą starannie rozważyć nie tylko to, czy ich stan zabrania pewnych rodzajów dyskryminacji, ale także to, czy dyskryminacja leży w ich najlepszym interesie.

Poza tym, że nie jest to zbyt miłe, może to doprowadzić do nagłego spadku obrotów, co przytrafiło się firmie Sweet Cakes. Państwo Kleinowie zostali zmuszeni do zamknięcia sklepu, kiedy przestały napływać zamówienia i przestali otrzymywać polecenia. Następny przystanek dla Kleinów to rozprawa wyznaczona na 10 marca.

Śledź FindLaw for Consumers na Google+.

Send your Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *