Zerwanie umowy o pracę: Jakie środki zaradcze mogą być możliwe?

Umowy o pracę są pisemnymi lub dorozumianymi umowami pomiędzy pracownikami i pracodawcami określającymi warunki zatrudnienia pracownika. Ale co się dzieje, gdy jedna z tych umów zostanie naruszona?

Umowa o pracę może zostać naruszona zarówno przez pracownika jak i pracodawcę. Naruszenie ma miejsce, gdy jedna ze stron nie wywiązuje się z obowiązków przewidzianych w umowie, np. gdy pracodawca bezprawnie zwalnia pracownika z naruszeniem ważnej umowy o pracę.

Jakie są niektóre z typowych środków prawnych dla naruszenia umowy o pracę?

Naruszenie przez pracodawcę

Gdy naruszenie umowy o pracę jest przez pracodawcę, takich jak bezprawne wypowiedzenie, typowy środek jest odszkodowanie wyrównawcze. Odszkodowanie kompensacyjne daje stronie pokrzywdzonej korzyść z umowy, która została naruszona, zasadniczo dając stronie (w tym przypadku pracownikowi) to, co otrzymałaby, gdyby strona naruszająca wywiązała się ze swojej części umowy.

W przypadku umów o pracę, pracodawca, który narusza umowę o pracę może być odpowiedzialny za pełną cenę umowy, niezależnie od tego, jaka część umowy została wykonana przez pracownika w momencie naruszenia. Generalnie jednak, inne rodzaje odszkodowań, takie jak odszkodowanie za cierpienie emocjonalne, nie będą przyznawane za naruszenie umowy o pracę.

Naruszenie przez pracownika

Odszkodowanie wyrównawcze jest również zazwyczaj przyznawane w przypadku, gdy umowa o pracę zostanie naruszona przez pracownika. Odszkodowanie to jest zazwyczaj obliczane poprzez wyliczenie kosztów, jakie pracodawca musiałby ponieść w celu zastąpienia pracownika, ponad to, co musiałby zapłacić, gdyby pierwszy pracownik wykonywał pracę zgodnie z warunkami umowy. Oznacza to, że jeżeli pracodawca jest w stanie zastąpić pracownika innym, który wykona pracę za tę samą cenę, odszkodowanie może być symboliczne lub ograniczone do zwrotu płatności dokonanych na rzecz pracownika za pracę, która nie została jeszcze wykonana.

W niektórych okolicznościach, pracownik, który narusza umowę, może mimo wszystko być w stanie odzyskać odszkodowanie od pracodawcy. Kiedy pracownik narusza kontrakt nieumyślnie – na przykład z powodu problemów medycznych lub innych nieprzewidzianych trudności – może on być w stanie odzyskać wartość pracy wykonanej w ramach kontraktu poprzez quantum meruit. Quantum meruit, znane również jako posiadanie „dorozumianej umowy”, zapobiega bezpodstawnemu wzbogaceniu się jednej ze stron w wyniku wykonania świadczenia przez drugą stronę w przypadku braku umowy, np. gdy istniejąca umowa zostanie naruszona.

Jeśli masz do czynienia z naruszeniem umowy o pracę, doświadczony prawnik specjalizujący się w umowach może doradzić Ci w sprawie Twoich opcji prawnych. Możesz również dowiedzieć się więcej o umowach o pracę w sekcji FindLaw poświęconej prawu pracy.

Śledź FindLaw for Consumers na Google+.

Send your Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *