Czy zatrudnianie najlepszych pracowników konkurencji jest legalne?

Jest kilka powodów, dla których chcesz zatrudnić najlepszych możliwych pracowników. Po pierwsze, chcesz mieć najlepsze pomysły i najlepszą produkcję. Po drugie, jeśli pracują dla Ciebie, to nie pracują dla konkurencji. Ale co jeśli Twoja konkurencja już dostał ich ręce na nich? Czy kłusownictwo pracowników konkurencji jest nielegalne?

W większości przypadków możesz zatrudnić każdego, kto chce dla Ciebie pracować. Jednak w niektórych przypadkach zatrudnienie osoby, która już pracuje dla konkurencji, może spowodować kłopoty.

Zasady

Jak już wspomnieliśmy, kłusownictwo pracowników nie jest samo w sobie nielegalne, co oznacza, że większość stanów nie ma wyraźnych przepisów antykłusowniczych. Jest to szczególnie prawdziwe w przypadku pracowników z własnej woli lub tych, którzy pracują bez umowy. Ponieważ większość pracowników może odejść z pracy według własnego uznania, mogą oni przyjść do pracy u Ciebie, nawet jeśli w tym czasie pracują dla konkurencji.

Nawet jeśli pracownik podpisał umowę o zakazie konkurencji, wiele takich umów i klauzul jest nieegzekwowalnych – sądy generalnie niechętnie mówią ludziom, gdzie (i dla kogo) mogą, a gdzie nie mogą pracować. Istnieją jednak pewne ważne umowy o zakazie konkurencji i świeżo zwolniony pracownik może otrzymać zakaz pracy dla Ciebie na pewien okres czasu lub na czas nieokreślony.

Wyjątki

Jeśli pracownik, którego chcesz zwolnić, ma umowę o pracę zawartą z Twoją konkurencją, musisz być jeszcze bardziej ostrożny. Zgodnie z prawem cywilnym i większością ustaw stanowych, niezgodne z prawem jest ingerowanie w umowy biznesowe, co może obejmować umowy o pracę.

W ramach państwowych przepisów o nieuczciwej konkurencji lub konkretnych ustaw, kłusownictwo pracowników może faktycznie wynosić Tortious ingerencji w stosunki gospodarcze może wystąpić, jeśli firma celowo powoduje pracownika do naruszenia jego umowy o pracę, zwłaszcza jeśli taktyka kłusownictwa obejmowały bezpodstawne zarzuty, rażące lekceważenie umów o zakazie konkurencji, lub w inny sposób działając w sposób niezgodny z prawem.

Więc zanim zaczniesz skanować spis konkurencji w poszukiwaniu rekrutów superstar, możesz chcieć wiedzieć, czy są oni pod kontraktem, i co ten kontrakt mówi o pomijaniu konkurenta. Jeszcze lepiej, najpierw skontaktuj się z lokalnym prawnikiem prawa pracy.

Send your Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *