W jaki sposób modyfikuje się nakaz alimentacyjny?

W jaki sposób modyfikuje się zarządzenie o alimentach na dziecko?

Wsparcie dziecka jest często długie zobowiązanie, zwykle trwające do czasu dziecko kończy 18 lub przestaje uczęszczać do szkoły średniej w pełnym wymiarze czasu. Jednak alimenty na dziecko jest obliczana z standardowej formuły określonej przez stan Kalifornia. Jest on oparty głównie z dochodów rodziców i czasu zamieszkania, choć te zarówno wahają się w trakcie trwania dziecka wychowania.

Znaczące zmiany w dochodach lub czasie zamieszkania mogą uzasadniać ponowne obliczenie pierwotnego wsparcia zamówionego. Niespodziewane wydatki, które nie zostały uwzględnione w momencie finalizowania zlecenia alimentacyjnego, takie jak rozległe nieubezpieczone koszty leczenia, również mogą uzasadniać zmianę zasądzonego alimentów dla dobra dziecka.

Aby alimenty na dziecko mogły być egzekwowane, muszą zostać formalnie zmodyfikowane w sądzie. Możesz osiągnąć porozumienie w sprawie modyfikacji z drugim rodzicem ze względu na zmianę okoliczności, ale dopóki modyfikacja nie zostanie dokonana przez sąd, nie jest ona oficjalna. Formalizacja modyfikacji jest w najlepszym interesie dziecka, ponieważ sprawia, że wsparcie, którego potrzebują, jest wykonalne i uznane. Aby zmodyfikować nakaz alimentacyjny z sądem, i jeśli osiągnąłeś porozumienie z drugim rodzicem w sprawie modyfikacji, możesz złożyć Stipulation to Establish or Modify a Child Support and Order.

Jeśli nie zgadzasz się na modyfikację, złóż wniosek o wydanie nakazu zmiany wysokości alimentów na dziecko. Składając wniosek o wydanie nakazu, ty i drugi rodzic będziecie musieli stawić się na przesłuchanie, na którym modyfikacja zostanie przyznana lub dokonane zostaną poprawki, zgodnie z decyzją sędziego. Osiągnięcie porozumienia w sprawie zmodyfikowanej kwoty alimentów na dziecko może być trudne; należy skorzystać z usług prawnika specjalizującego się w prawie rodzinnym, który ma doświadczenie w modyfikowaniu nakazów alimentacyjnych. Lokalna agencja ds. świadczeń na rzecz dzieci może również pomóc w uzyskaniu modyfikacji i/lub egzekwowaniu istniejącego zamówienia.

Po przyznaniu przez sędziego, modyfikacja będzie w mocy, a nowa kwota płatności jest egzekwowalna. Dopóki nie przejdziesz przez jeden z tych procesów, istniejący nakaz będzie obowiązywał i jeśli nie będziesz w stanie wywiązać się z płatności, będziesz winien zaległe alimenty na dziecko (tj. zaległe alimenty na dziecko), od których naliczane są odsetki w wysokości 10%.

Send your Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *