Wsparcie tymczasowe: Kto i za co płaci w trakcie postępowania rozwodowego?

Tymczasowe wsparcie: Kto płaci za co w trakcie postępowania rozwodowego?

Często, gdy pary decydują się na rozwód lub separację, jeden z małżonków wyprowadza się. Robią to z różnych powodów, ale rzadko są to powody finansowe. Kiedy jeden z małżonków się wyprowadza, trzeba będzie utrzymać inne gospodarstwo domowe, zwłaszcza jeśli w grę wchodzą dzieci.

Choć nie jest wymagane, by jeden z małżonków wyprowadził się w momencie separacji, to jednak w przypadku wyprowadzki sądy dopuszczają coś, co nazywa się tymczasowym wsparciem małżeńskim (temporary spousal support).

Tymczasowe wsparcie dla małżonka (Temporary Spousal Support)

Sądy mogą przyznać to wsparcie, aby zapewnić małżonkowi w potrzebie wystarczające dochody do utrzymania siebie i dzieci. Ogólnie rzecz biorąc, ten rodzaj wsparcia dla małżonków jest zasądzany na czas trwania postępowania rozwodowego, które może trwać od kilku miesięcy do ponad roku, w zależności od złożoności sprawy. Tymczasowe wsparcie dla małżonka, podobnie jak regularne wsparcie dla małżonka, jest odliczane od podatku dla płacącego i opodatkowane jako dochód dla odbiorcy. Jednak wszelkie wsparcie finansowe wypłacane jednemu z małżonków pozostających w separacji, ale nadal mieszkających razem, nie podlega odliczeniu od podatku ani dla wypłacającego, ani dla odbiorcy.

Jeśli wyprowadziłeś się i potrzebujesz wsparcia, aby utrzymać gospodarstwo domowe, możesz złożyć wniosek o tymczasowe wsparcie finansowe dla małżonka w ramach istniejącej sprawy rozwodowej lub separacyjnej. Możesz również złożyć wniosek o wsparcie, jeśli nadal mieszkasz razem, ale nie w domu, który jest oddzielną własnością jednego z małżonków, lub jeśli masz otwartą sprawę dotyczącą przemocy domowej.

Jeśli sprawa nie jest jeszcze otwarta, należy to zrobić przed złożeniem wniosku o tymczasowe wsparcie dla małżonków. Aby złożyć taki wniosek, należy złożyć wniosek o wydanie nakazu przedstawienia sprawy (Order to Show Cause) oraz oświadczenie finansowe zwane deklaracją dochodów i wydatków (Income and Expense Declaration).

Po złożeniu tych dokumentów otrzymasz datę rozprawy sądowej, a następnie będziesz mógł doręczyć współmałżonkowi zawiadomienie o rozprawie. Podczas tego przesłuchania sędzia przyzna kwotę wsparcia, zmodyfikuje ją lub wstrzyma się z podpisaniem nakazu, jeśli potrzebne będą dodatkowe informacje. Tymczasowe wsparcie dla małżonków jest zazwyczaj określane na podstawie potrzeb finansowych, podczas gdy wsparcie długoterminowe jest określane na podstawie wielu dodatkowych czynników.

Jeśli potrzebujesz pomocy w wypełnieniu tych formularzy lub wiedzieć, ile wsparcia będzie trzeba, skonsultować się z doświadczonym prawnikiem prawa rodzinnego. Adwokat będzie w stanie ocenić Twój przypadek i uzyskać tymczasowe wsparcie zarządzone tak szybko, jak to możliwe.

Send your Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *