Aktualności

 

SmileSmileSmileZapraszamy na imprezę plenerową z okazji DNIA DZIECKA, która odbędzie się w dniu 1 czerwca 2017 r. w godz. 16:00 -20:00, plac pomiędzy Promyka 1, Promyka 3, Promyka 5SmileSmileSmile

opublikowano 19.05.2017 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 25.05.2017 r. o godz. 17:00.

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego WSM "ŻC" za 2016 rok

Projekt uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni w 2016 roku

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zaopiniowania propozycji Zarządu w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej Spółdzielni osiągniętej w roku 2016

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 11 czerwca 2016 r.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia uzasadnienia dodatkowych prac Komisji Statutowej po 20.11.2016 r. 

Projekt uchwały Wniosek do Zarządu o zwołanie Walnego Zgromadzenia 

Opinia biegłego rewidenta wraz z Raportem z badania sprawozdania finansowego, Sprawozdanie finansowe, Sprawozdanie Zarządu oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej są dostępne po zalogowaniu się w zakładce Aktualności – pod zakładka Walne Zgromadzenie.

opublikowano 18.05.2017 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU WALNEGO ZGROMADZENIA WSM "ŻOLIBORZ CENTRALNY" W DNIU 24.06.2017 R.

opublikowano 16.05.2017 r. 

Informujemy, że w dniu 19 maja 2017 r. w budynkach Spółdzielni nastąpi wyłączenie centralnego ogrzewania.

opublikowano 15.05.2017 r. 

 

Informujemy, że w związku z planowanym na dzień 25.05.2017 r. posiedzeniem Rady Nadzorczej WSM „ŻC”, dyżur członków RN – Pana Marka Piskały i Pana Jacka Szydłowskiego zostaje przeniesiony na dzień 01.06.2017 r. o godz. 18:00

opublikowano 12.05.2017 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 11.05.2017 r. godz. 18:00 wraz z materiałami.

opublikowano 04.05.2017 r. 

 

Informujemy, że w dniu 2 maja 2017 r. (wtorek)

biuro Spółdzielni będzie nieczynne.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

opublikowano 27.04.2017 r.

Informacja o zmianie terminu posiedzenia Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny". Nowy termin: 11.05.2017 r. godz. 18:00

opublikowano 21.04.2017 r.

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 24.04.2017 r o godz. 18:00

opublikowano 18.04.2017 r.

WSM „Żoliborz Centralny” zaprasza do składania ofert na wykonanie prac budowlanych polegających na wykonaniu remontu elewacji w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy ul. Ks. J. Popiełuszki 16 w Warszawie.

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu na wyłonienie wykonawcy zadania inwestycyjnego

Szczegóły konkursu ofert

opublikowano 03.04.2017 r.

Pierwszy Dzień Wiosny 

21 marca 2017 r. WSM "Żoliborz Centralny" oraz Straż Pożarna zorganizowali dla dzieci Pierwszy Dzień Wiosny. Dzieci wraz z nauczycielami przygotowały Marzanny i w barwnym pochodzie przybyły na dziedziniec Szkoły Głównej Straży Pożarnej. Po części artystycznej, w asyście strażaków, odbyło się spalenie Marzann.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

opublikowano 21.03.2017 r.

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Nadzorczej WSM "Żoliborz Centralny" w dniu 20.03.2017 r. godz. 18:30.

opublikowano 13.03.2017 r.

 

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Krasińskiego 10

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Tucholska 9

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Tucholska 11

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Tucholska 13

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Toeplitza 2

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Krasińskiego 16

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Krasińskiego 18

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Słowackiego 5/13

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Filarecka 3

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Suzina 3

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Słowackiego 15/19

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Próchnika 8 a

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Próchnika 8 b i e

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Próchnika 8 c i d

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Sarbiewskiego 2

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Popiełuszki 14

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Popiełuszki 16

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Mickiewicza 33 b

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Mickiewicza 33 c

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Mickiewicza 33 d

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Mickiewicza 35

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Mickiewicza 35 a

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Promyka 1

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Promyka 3

Informacja o rozliczeniu centralnego ogrzewania za 2016 r. - Promyka 5

opublikowano 06.03.2017 r.  

 

Uchwała nr 14 z dnia 22.02.2017 r. w sprawie wysokości opłat i zaliczek na centralne ogrzewanie.

opublikowano 28.02.2017 r.

Wspomnienie o Andrzeju Bartłomieju Hibnerze

16 lutego br. zmarł w wieku 92 lat jeden z nestorów naszej Spółdzielni inżynier Andrzej Bartłomiej Hibner.

Odszedł powstaniec warszawski, który w sierpniu i wrześniu 1944 r. walczył na terenie Politechniki, człowiek mężny, prawy i szlachetny. Odszedł od nas wzorowy spółdzielca – członek Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od wczesnych lat 50-tych. We wcześniejszych latach pojawiał się na posiedzeniach Rady Nadzorczej i zawsze na Walnych Zgromadzeniach Członków Spółdzielni, na których zabierał głos w ważkich sprawach. Ostatni raz widzieliśmy Go przez chwilę na Walnym w czerwcu 2015 r. Jego stan zdrowia spowodował, że przestał opuszczać mieszkanie, ale wciąż żył sprawami Spółdzielni wyczekując na wszelkie o niej wiadomości, w tym nowości, które pojawiały się na stronie internetowej. Zdążył jeszcze wysłać list z życzeniami z okazji 95 jubileuszu WSM i 25 WSM „ŻC”. Marzył o tym, by wartości, które legły u podstaw przedwojennego WSM-u przyświecały jak najszerzej naszym działaniom w WSM „ŻC”.

Będzie nam Go brakowało. Część Jego pamięci!

opublikowano 28.02.2017 r.

 

Obchody Jubileuszu 25-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Żoliborz Centralny” i 95-lecia Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W dniu 16 grudnia 2016 r. odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia naszej Spółdzielni oraz 95-lecia WSM. Na uroczystość przybyli seniorzy wraz z rodzinami oraz mieszkańcy naszej Spółdzielni.

W obchodach udział wzięli również:

Pan Jan Sułowski – Prezes Krajowego Związku Rewizyjnego spółdzielni Mieszkaniowych

Pan Grzegorz Hlebowicz – Zastępca burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Pan Maciej Stasiełowicz – Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Pan Adam Walczak – Zastępca Prezesa Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

W związku ze swoją nieobecnością Pan Alfred Domagalski – Prezes Krajowej Rady Spółdzielczej wystosował list, który został odczytany podczas uroczystości.

List Pana Alfreda Domagalskiego Prezesa Krajowej Rady Spółdzielczej

Na ręce Pani Barbary Hruszowiec – Prezesa Zarządu WSM „ŻC”,  Gratulacje od Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej złożył Prezes Maciej Stasiełowicz.

Gratulacje

List Pana Andrzeja Hibnera

Zarząd WSM „ŻC” serdecznie dziękuje wszystkim przybyłym za udział w uroczystości.

 

>> Galeria Zdjęć <<

Podziękowania od Rady Kolonii III

Podziękowania od Rady Kolonii VII

Osoby zainteresowane pozyskaniem prezentacji prosimy o kontakt z sekretariatem Spółdzielni.

 

opublikowano 20.12.2016 r.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego przy ul. Promyka 3 m 175.

opublikowano 16.12.2016 r.